Previous Page  135 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 135 / 144 Next Page
Page Background

De VVD Breda is met acht zetels de grootste lokale partij met een diep gewortelde

brede achterban in Breda en haar dorpen. Er worden door de VVD Breda het hele jaar

door diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast bezoekt de fractie met regelmaat

ondernemers en maatschappelijke organisaties om te horen wat er leeft in stad en

dorp. In dit contact zijn wij altijd op zoek naar verbeteringen voor de stad. Die contacten

dragen bij aan een sterke inhoudelijke agenda die wij hebben voor Breda.

Voor ons Breda

Als liberalen vertrouwen wij op wat

mensen zelf kunnen en hun talenten. U als

ondernemer kent uw klanten, kent de markt

en weet wat goed is. Bemoeienis van de

overheid moet dan ook zo beperkt mogelijk

blijven en zich vooral richten op veiligheid,

onderwijs, infrastructuur en gezondheid.

Zodoende kan de markt zelf zijn werk doen

en kan iedereen zijn eigen keuzes maken.

ONDERNEMEN IN BREDA

De gemeente is voor ondernemers het eerste

loket als het gaat om vergunningen en

voorzieningen. Dat vraagt om een overheid

die je moet kunnen vertrouwen. Die doet wat

ze zegt, en zegt wat ze doet. Daar staat de

VVD Breda voor. We streven een overheid na

die meedenkt met wat kan in plaats van zegt

wat niet kan.

De VVD Breda zet ook in op lage lasten.

Denk hierbij aan de lokale lasten als precario

en OZB. Iedere euro die mensen niet aan

belastingen betalen, kunnen zij weer

uitgeven bij de bakker, schoenenwinkel of

café.

Verschillende hervormingen, zowel

landelijk als lokaal, beginnen hun vruchten

af te werpen. De VVD Breda zet in op een

beter vestigingsklimaat voor bedrijven

en ondernemers. Werkgelegenheid wordt

gecreëerd door bedrijven en ondernemers.

Op die manier dragen zij bij aan economische

ontwikkeling in Breda: alleen dan komen er

meer banen en dus meer welvaart!

Naast een goed vestigingsklimaat moet de

infrastructuur op orde zijn en kwalitatief

hoogstaand. Bedrijven, woningen en

de binnenstad: het moet allemaal goed

bereikbaar zijn met alle manieren van

vervoer. De gemeente heeft hier een

belangrijke rol. De VVD Breda geeft prioriteit

aan de bekende knelpunten.

De VVD Breda is opzoek naar uw steun en

uw stem. Heeft u een opmerking, suggestie,

wilt u in gesprek of mogen wij een keer langs

komen bij uw bedrijf, neem dan contact met

ons op via

fractie@vvd-breda.nl

.

BREDA

IN BUSINESS 135

VVD BREDA

| Stadserf 1 | 4811 XS BREDA

fractie@vvd-breda.nl

|

www.breda.vvd.nl