Previous Page  9 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 144 Next Page
Page Background

aanjager en verbinder te stimuleren dat

deze partijen hun krachten bundelen.”

Boaz Adank:

“Ook zetten we in op kansrijke

sectoren, zoals de creatieve industrie

die hard aan de weg timmert met een

kenniscentrum voor Imagineering. Een

uniek initiatief voor Breda én Nederland.

Ik vind het ook belangrijk dat ondernemers

zich thuis voelen in Breda en zich

kunnen focussen op waar ze goed in zijn:

ondernemen. Daarom investeren we in

talentvolle en innovatieve ondernemers

en in ondernemers die willen doorgroeien.

Onder andere met de Starterslift en een

‘Master Business Coach’: een training- en

coachingsprogramma.”

ZORGT SAMENWERKING ER DAN OOK

VOOR DAT BREDA ZICH WERELDWIJD

OP DE KAART ZET?

Paul Depla:

“Samenwerking is essentieel.

Onze verbindingen via weg, spoor en lucht

maken Breda tot internationaal knooppunt

voor metropoolregio’s zoals Amsterdam-

Utrecht, Rotterdam-Den Haag, Antwerpen-

Brussel-Parijs, en Eindhoven-Düsseldorf.

Maar het is de samenwerking met partners

uit het bedrijfsleven, onderwijs en

topkennisinstellingen die impulsen geeft

aan onze internationale schakelrol.

“En, zo vult Adank aan, “het Verhaal van

Breda dat we dit jaar optekenen, draagt

daaraan bij. Het verhaal vertelt wie we zijn

en wat onze ambities zijn. Waarmee we ons

onderscheiden. Daarmee zetten we ons op

de kaart. Om zo bedrijven en investeerders

aan onze stad te verbinden.”

WAAROM IS DAT VERHAAL

ZO BELANGRIJK?

Paul Depla:

“Met een scherp profiel geven

we richting aan de ontwikkeling van onze

stad. Steden als Rotterdam en Eindhoven

laten met hun verhaal duidelijk zien dat

‘wie kiest, ook wordt gekozen’; door nieuwe

bedrijven, investeerders en bezoekers.”

Boaz Adank:

“We hebben straks een verhaal

dat we met bedrijfsleven en onderwijs

kunnen uitdragen. Een sterke lokale

economie draait immers niet alleen om

individuele ondernemers of bedrijven, maar

juist om het samen creëren van een uniek

en onderscheidend beeld. En daar plukken

alle lokale ondernemers de vruchten van.”

BREDA

IN BUSINESS 9

GEMEENTE BREDA

|

Claudius Prinsenlaan 10

|

4811 DJ BREDA

14 076

|

www.breda.n

v.l.n.r.: Paul Depla, Arthur Teuwen (TTRR B.V.) en Boaz Adank.

Locatie: Kantoorvilla “De Pastorie”